Taxa RadioTV. Cine poate fi scutit de la plata acesteia?

Categoriile de scutiti de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice si juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitari scrise însotita de documente justificative, sunt expres prevazute în lege
:

a) Persoane fizice:

1. persoanele fizice care declara pe propria raspundere ca nu detin receptor tv.
2. familiile si persoanele singure, cetateni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu doua sau mai multe locuinte (au obligatia de plata numai la domiciliul lor), daca declara ca acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si ai Televiziunii Române.

b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevazute de legi speciale:

    Legea 341/2004, cu completatarile si modificarile ulterioare, a recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987daca au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmasul eroului martir, luptatorul ranit, luptatorul retinut, luptatorul remarcat prin fapte deosebite, precum si persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, sotul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmasii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
    Legea 44/1994, cu modificarile si completarile ulterioare privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi (veteranii, invalizii si vaduvele de razboi –  scutiti 100%);
    Legea 167/2002 privind vaduvele de veterani de razboi – (scutiti 50%);
    4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999, Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
    Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
    O.U.G. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, cu modificarile si completarile ulterioare.
  
c) Persoane juridice:
–  unitati sanitare de stat din subordinea Ministerului Sanatatii;
–  unitati de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România;
–    unitati de învatamânt de stat (prescolar, scolar, gimnazial, liceal, superior);
–    camine de copii, crese (de stat);
–    aziluri de batrâni (de stat);
–    unitatile din cadrul institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
–   asociatii si fundatii nonprofit, asociatii de locatari, asociatii de proprietari;
    misiunile diplomatice si membrii acestora;
–   persoana juridica cu activitatea suspendata, pe perioada suspendarii, conform documentelor emise de Registrul Comertului;
    punctele de lucru ale persoanelor juridice, conform documentelor emise de Registrul Comertului.

d) Situatia persoanelor cu dizabilitati:

Începând cu 01.01.2007 nu mai beneficiaza de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune persoanele cu handicap, exceptate în baza OUG 102/1999, completata prin Legea 519/2002, acte normative care au fost abrogate prin Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pâna la 31 decembrie 2006 puteau fi scutite de la pata taxei tv numai persoanele fizice încadrate în gradul de handicap 1 (grav). Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap promoveaza sanse egale pentru persoanele cu handicap în cadrul unei societati fara discriminari. Una dintre masurile de aplicare a acestei strategii a fost adoptarea si promulgarea Legii nr. 448/06.12.2006, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, care, printre altele, introduce „un buget personal complementar” care sa acopere taxele pentru serviciile publice de televiziune si radiodifuzine, taxa pentru abonamentul la curentul electric, abonamentul telefonic.

e) Despre plata taxei tv de catre persoanele juridice

Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus anularea art.3 din H.G. 978/2003. Aceasta nu înseamna anularea obligatiei persoanelor juridice de a plati taxa tv.

Obligatia de a plati aceasta taxa, atât de persoanele fizice, cât si de cele juridice, îsi are temeiul în Legea nr. 41/1994, republicata, nu în H.G. nr. 978/2003. Legea nr. 41/1994 este o lege organica, iar prevederile ei  nu pot fi abrogate printr-o decizie, fie ea si a ÎCCJ decizie ce anuleaza un articol dintr-o Hotarâre de Guvern (act administrativ, inferior ca rang unei legi organice).

Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede ca „alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevazute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotarâre a Guvernului”.

O televiziune INUTILA, protejata prin tot felul de legi cu dedicatie, capusata de tot felul de nepoti ai unora, lipsita de profesionisti si mai ales condusa de lacheii unor politicieni fara scrupule.
Aceasta televiziune a ajuns jucaria oamenilor politici, din pacate. A ramas in urma fata de multe televiziuni, dar la cheltuit bani publici(adica ai mei si ai tai) e pe primul loc.
Daca esti completitiv ramai, daca nu, iti iei jucariile si pui lacat, asta e regula jocului.
Toate la timpul lor, pe vremea lu’ mosu’ era numar 1, bineinteles fiind unica, dar acum, gata tatii pui lacat si macar nu mai faci paguba.

Nici lumea nu mai are Televizor Diamant,nuu? :)))

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV

Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:

a) Persoane fizice:

1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.

Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate

2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.

b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

    Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
    Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
    Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
    4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999, Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
    Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
    O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Persoane juridice:

    unităţi sanitare de stat din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
    unităţi de învăţământ de stat (preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);
    cămine de copii, creşe (de stat);
    aziluri de bătrâni (de stat);
    unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;
    misiunile diplomatice şi membrii acestora;
    persoană juridică cu activitatea suspendată, pe perioada suspendării, conform documentelor emise de Registrul Comerţului;
    punctele de lucru ale persoanelor juridice, conform documentelor emise de Registrul Comerţului.

d) Situaţia persoanelor cu dizabilităţi:

Începând cu 01.01.2007 nu mai beneficiază de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune persoanele cu handicap, exceptate în baza OUG 102/1999, completată prin Legea 519/2002, acte normative care au fost abrogate prin Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Până la 31 decembrie 2006 puteau fi scutite de la pata taxei tv numai persoanele fizice încadrate în gradul de handicap 1 (grav). Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap promovează şanse egale pentru persoanele cu handicap în cadrul unei societăţi fără discriminări. Una dintre măsurile de aplicare a acestei strategii a fost adoptarea şi promulgarea Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, care, printre altele, introduce „un buget personal complementar” care să acopere taxele pentru serviciile publice de televiziune şi radiodifuzine, taxa pentru abonamentul la curentul electric, abonamentul telefonic.

e) Despre plata taxei tv de către persoanele juridice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea art.3 din H.G. 978/2003. Aceasta nu înseamnă anularea obligaţiei persoanelor juridice de a plăti taxa tv.

Obligaţia de a plăti această taxă, atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice, îşi are temeiul în Legea nr. 41/1994, republicată, nu în H.G. nr. 978/2003. Legea nr. 41/1994 este o lege organică, iar prevederile ei  nu pot fi abrogate printr-o decizie, fie ea şi a ÎCCJ decizie ce anulează un articol dintr-o Hotărâre de Guvern (act administrativ, inferior ca rang unei legi organice).

Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, prevede că „alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Până în prezent, Guvernul nu a reglementat prin hotărâre vreo altă modalitate de scutire, suplimentar art. 40 din Legea 41, astfel că simplele cereri în acest sens ale persoanelor juridice nu pot fi acceptate de SRTv sau de mandatarii săi.

Obs: În situaţia în care persoana juridică nu are încheiat contract de furnizare a energiei  electrice la sediul social, dar are la un punct de lucru, taxa TV se va factura la locul de consum (punct de lucru) la care societatea are contract de furnizare a energiei electrice.
– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view
Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV

Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:

a) Persoane fizice:

1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.

Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate

2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.

b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

    Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
    Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
    Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
    4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999, Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
    Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
    O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Persoane juridice:

    unităţi sanitare de stat din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
    unităţi de învăţământ de stat (preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);
    cămine de copii, creşe (de stat);
    aziluri de bătrâni (de stat);
    unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;
    misiunile diplomatice şi membrii acestora;
    persoană juridică cu activitatea suspendată, pe perioada suspendării, conform documentelor emise de Registrul Comerţului;
    punctele de lucru ale persoanelor juridice, conform documentelor emise de Registrul Comerţului.

d) Situaţia persoanelor cu dizabilităţi:

Începând cu 01.01.2007 nu mai beneficiază de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune persoanele cu handicap, exceptate în baza OUG 102/1999, completată prin Legea 519/2002, acte normative care au fost abrogate prin Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Până la 31 decembrie 2006 puteau fi scutite de la pata taxei tv numai persoanele fizice încadrate în gradul de handicap 1 (grav). Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap promovează şanse egale pentru persoanele cu handicap în cadrul unei societăţi fără discriminări. Una dintre măsurile de aplicare a acestei strategii a fost adoptarea şi promulgarea Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, care, printre altele, introduce „un buget personal complementar” care să acopere taxele pentru serviciile publice de televiziune şi radiodifuzine, taxa pentru abonamentul la curentul electric, abonamentul telefonic.

e) Despre plata taxei tv de către persoanele juridice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea art.3 din H.G. 978/2003. Aceasta nu înseamnă anularea obligaţiei persoanelor juridice de a plăti taxa tv.

Obligaţia de a plăti această taxă, atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice, îşi are temeiul în Legea nr. 41/1994, republicată, nu în H.G. nr. 978/2003. Legea nr. 41/1994 este o lege organică, iar prevederile ei  nu pot fi abrogate printr-o decizie, fie ea şi a ÎCCJ decizie ce anulează un articol dintr-o Hotărâre de Guvern (act administrativ, inferior ca rang unei legi organice).

Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, prevede că „alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Până în prezent, Guvernul nu a reglementat prin hotărâre vreo altă modalitate de scutire, suplimentar art. 40 din Legea 41, astfel că simplele cereri în acest sens ale persoanelor juridice nu pot fi acceptate de SRTv sau de mandatarii săi.

Obs: În situaţia în care persoana juridică nu are încheiat contract de furnizare a energiei  electrice la sediul social, dar are la un punct de lucru, taxa TV se va factura la locul de consum (punct de lucru) la care societatea are contract de furnizare a energiei electrice.
– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#viewategoriile de scutiţi de la plata taxei TV

Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:

a) Persoane fizice:

1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.

Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate

2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.

b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

    Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
    Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
    Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
    4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999, Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
    Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
    O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:
a) Persoane fizice:
1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.
Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate
2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.
– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:
a) Persoane fizice:
1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.
Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate
2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.
b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

 1. Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
 2. Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
 3. Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
 4. 4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
 5. Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 6. O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:
a) Persoane fizice:
1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.
Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate
2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.
b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

 1. Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
 2. Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
 3. Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
 4. 4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
 5. Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 6. O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:
a) Persoane fizice:
1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.
Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate
2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.
b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

 1. Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
 2. Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
 3. Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
 4. 4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
 5. Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 6. O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV
Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:
a) Persoane fizice:
1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.
Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate
2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.
b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

 1. Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
 2. Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
 3. Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
 4. 4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
 5. Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 6. O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

– See more at: http://www.tvr.ro/precizari-privind-plata-taxei-tv_2228.html#view


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/calinbob/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/calinbob/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107